Praktijkhuis Sawadi te Kruibeke
Aanvullende methoden

Met aanvullende methoden ook ondersteunen op een fundamenteel niveau.

AANDACHTSPUNTJE!

Deze methoden zijn geen medische dienstverlening en niet bedoeld ter vervanging van je gebruikelijke behandeling en of arts, maar starten wel vanuit de overtuiging dat het voor verbetering van symptomen en klachten kan zorgen. Omdat ze ondersteunend werken, kunnen ze ook complementair met andere (reguliere) therapievormen.

Energetische handoplegging o.a. bij:


 • Fysieke (pijn) klachten die een gevolg zijn van een emotionele blokkade
 • Na operaties, zowel bij trauma’s als bij verbrandingen.
 • Depressie
 • Vermoeidheid
 • Burn-out
Energetische handoplegging

Al op jonge leeftijd merkte ik op dat mijn handen warmer aanvoelden dan bij andere mensen. Ook voelde ik prikkels en gloedgolven, die anderen niet voelden. Als ik intuïtief mijn handen plaatste op iemands lichaam, kreeg ik spontane reacties zoals:


 • "He, daar doet het juist pijn"
 • "Dat voelt 'raar' zoals kriebelingen of trillingen"
 • "Het voelt alsof er iets uit je handen stroomt"
 • Plots beginnen huilen, omdat er vastgezette emoties waren losgekomen.


Op volwassen leeftijd heb ik hierbij mijn ratio opzij gezet en ben deze mooie gave op een diepgaande en via onderbouwde opleidingen, verder gaan ontwikkelen.


 • Deze healingsmethode gebeurt vanuit mijn handen en levenskrachtenergie (chi), met als uitgangspunt resonantie, ademhaling- en lichaamsbewustzijn-technieken.
 • 'Wij' zorgen voor een verhoogd trillingsniveau van de levenskrachtenergie. Hierdoor ga je beter met je eigen trillingsveld resoneren en je eigen herstellend vermogen stimuleren om te heelen. Jouw lichaamsintelligentie bepaalt wat er mag en kan!


Zielslezing


 • Een zielslezing geeft een verdieping naar het cel-geheugen van je lichaam.
 • Daarmee kan je onthullen wat je eventueel hebt verborgen in je onderbewustzijn.
 • Dit leidt tot betere inzichten in o.a. je emotionele en/of mentale blokkades, vastlopende patronen, lichaamspijnen, talenten & gaven. 
 • Bij de aansluitende feedback geef ik je hierover een verdieping met inzichten en verklaringen.
 • Omdat ik zelf heel sterk in 'het nu' leef, ga ik bewust niet terug naar zogenaamde 'vorige levens'.

Zielslezing

Vanuit 'de gave van afstemming', achterhaal ik informatie over wat je lichaam vertelt, maar je geest niet kan zeggen. Met hierbij als doel je dichter bij je authentieke zelf te brengen. Als nodig, je ook te ondersteunen bij 'wonden' vanuit het 'bestaansrecht' en of pijnlijke, 'psychische verwondingen' die zich nog in je onderbewustzijn bevinden.


 • Ik beschik hierbij over een heldere intuïtie en heb een ziel met een hoog ontwikkeld perspectief die aanvoelt wat nodig is in elke (crisis)situatie.
 • Deze voelt de energie en ook de ziel van mensen aan, waar hun kunnen bijsturen om voor verbetering te zorgen.
 • Samen onderhouden 'we' een eigen lijntje met een 'universele bron' en helpen je van daaruit te verbinden met je hogere zelf = je eigen bron van kennis en wijsheid.
 • Dit biedt inzichten vanuit een ander perspectief en leert je te vertrouwen op je 'eigen bronnen en waarden' i.p.v. je te verlaten op die van anderen.
 • 'We' werken vanuit een gegronde spiritualiteit en in een belangrijk evenwicht met mijn ratio! Dus, no nonsens en met beide voetjes op de grond!
 • Als nodig, verwijs ik door naar een gerichte  arts, coach of therapeut.
 • We beperken de maximale duurtijd van de uitgebreide feedback tot 45 minuten.
 • Je kan deze methode alleen aanvullend boeken bij een:

Intuïtieve counseling


 • Met je eigen ogen zichtbaar maken wat al lang onzichtbaar is, zonder dat je hoeft na te denken over hoe je vraagstuk te verklaren of verantwoorden.
 • Op een laagdrempelige manier je bewustmaken van wat juist je levenspad belemmerd
 • Je wilt 'verandering', maar hoe doe je dat? Zoals oude patronen doorbreken, loslaten, belemmeringen ontgrendelen.
 • Hoe doe je jouw verhaal, als je niet weet hoe - of wat? Je moeilijk kan verwoorden wat er juist in je omgaat?
Energetische handoplegging

Als kind heb ik al snel ontdekt dat ik ‘anders' was. Mensen vonden me een wijsneus en 'te' confronterend. Ik voelde ook zaken aan voordat deze hadden plaatsgevonden. Voor mezelf voelde dit allemaal als vanzelfsprekend. Maar naarmate hoe mensen rondom mij hierop ‘boos’ reageerde, merkte ik op: dat ik anders denkt, voel en handel dan de mensen om me heen.


In een latere fase van mijn leven werd ik me ervan bewust dat die zogenaamde ‘boze reactie’ gewoonweg ‘angst’ was. Mensen voelden zich overrompeld waarom ik zoveel 'onzichtbare' informatie kon verschaffen en ik ook altijd 'de vinger wist te leggen op de zere plek' en hiermee onbewust en ongewild de ander(en) kon kwetsen. Terwijl dat voor mijzelf allemaal niet zo aanvoelde omdat ik de oprechte bedoeling had deze mensen te willen helpen! Alleen miste ik (levens)wijsheid, onderbouwing en de tactieken om wat ik ‘aanvoelde of bedoelde’ op een 'juistere' manier te communiceren. Ook heb ik deze ‘gave’ lang verdrongen, omdat ik er zelf sceptisch over was.


Maar dierbare vrienden en familie die overtuigd waren van mijn ‘bijzondere gave’, vroegen regelmatig om een diepgaand gesprek. Of mensen die niets afwisten van mijn ‘zielsgave’, verkregen na een spontaan ontstaan gesprek, inzicht in wat er zich in hun ‘onderbewustzijn’ afspeelde, vastlopende patronen en de ‘essentie’ van hun probleem. Na een gesprek kreeg ik reacties zoals:


 • 'Jij zegt wat ik al lang ‘denk’, maar niet goed kon verwoorden'
 • 'Dat is wat ik altijd heb aangevoeld, maar niet goed kon plaatsen'
 • 'Op die manier heb ik mijn probleem/belemmering nog nooit bekeken'


Het hielp deze mensen inzicht te geven in situaties in hun leven en er naar te kunnen handelen volgens hun eigen mogelijkheden. Tijdens mijn traject als Energetisch Therapeut, heb ik besloten om deze ‘zielsgave’ verder op een manier te gaan onderbouwen en te ontwikkelen, die in een belangrijk evenwicht zijn met mijn ratio.


Bij de intuïtieve counseling zet ik gecombineerde methoden in zoals: 


 • Opstellingen met kristallen, die van betekenis zijn volgens de volgorde dat ze zijn neergelegd en de manier waarop deze zijn opgesteld. Vergelijk deze methode met een klassieke familie opstelling, maar dan zonder personen die een rol aannemen.
 • Tijdens de counseling ‘aanvoelen’ en 'analyseren' waar ik jou kan bijsturen om voor verbetering te zorgen. Maar je moet het uiteraard wel zelf doen, volgens je eigen tempo en binnen je eigen mogelijkheden. Zie het als ‘bemiddelen’ naar vervulbare wensen bij het conflict in jezelf.
 • Indien gewild kan ik ook hierbij een universele methode inzetten zoals: Lenormand.


Als nodig, verwijs ik door naar een gerichte arts, coach of therapeut.

We beperken de maximale duurtijd van een aansluitende 'Intuïtieve' counseling tot 45 minuten.

Je kan deze methode alleen aanvullend boeken bij een:


NB.: Als je wilt kan je ook een aparte, uitgebreide 'Intuïtieve' counseling - 90 minuten op een later tijdstip inplannen. Hiervoor verwijzen we je door naar onze aanvullende websitepagina:

https://www.hulp-zonder-diagnose.be/intuitieve-counseling

fysiek en mentaal welzijn

Ondersteunende counseling o.a. bij


 • Emotionele blokkades
 • (niet klinische)Depressie - Burn-out
 • Persoon zichbaar maken achter het DSM-etiket/diagnose
 • Personen die opzoek zijn om zichzelf en anderen beter te kunnen begrijpen in hun communicatie en of conflicten
 • Onderzoeken hoe je 'brein' precies is gecodeerd?
Energetische handoplegging

Vanuit de jeugdjaren worden mensen in hun leef- en of schoolomgeving continu 'ontzorgt' waardoor men kansen ontneemt om op een creatieve manier te leren omgaan met hun bewegingen en emoties. Hierbij wijken ze af van hun eigen levenspad of authentieke zelf. Waardoor de gaven en talenten niet ten volle ontwikkeld zijn, maar ze ook hun 'zwakten' niet kunnen accepteren en hun 'eisen' moeilijk kunnen bijstellen.


In een later stadium van hun leven kan dit ertoe leiden dat als ze in een prestatie gerichte werkomgeving terechtkomen, waarbij ze het werk bij henzelf moeten leggen, of tegen hun natuur in een jobinvulling hebben, overprikkeld raken. Het ontstaan van burn-out, (niet klinische)depressie en of onverklaarbare psychosomatische lichamelijke klachten kan hierbij ontstaan.


Vanuit een onafhankelijke visie kan ik met deze mensen elke situatie aangaan en deze veranderen of transformeren naar een productievere of nuttigere situatie.

Als nodig, verwijs ik door naar een gerichte arts, coach of therapeut.

We beperken de maximale duurtijd van een aansluitende 'Ondersteunende' counseling tot 45 minuten.

Je kan deze methode enkel aanvullend boeken bij een:


NB.: Als je wilt kan je ook een aparte, uitgebreide 'Ondersteunende' counseling - 90 minuten op een later tijdstip inplannen. Hiervoor verwijzen we je door naar onze aanvullende websitepagina:

https://www.hulp-zonder-diagnose.be/ondersteunende-counseling

fysiek en mentaal welzijn
unsplash